web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Dom Vladimir Nazor uskoro Centar za pružanje socijalnih usluga?

KARLOVAC – Već se neko vrijeme govori o transformaciji domova u svrhu deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi. U posljednja 2 dana organizirani su seminari pod nazivom “Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga”. I karlovački dječji dom Vladimir Nazor opredijelio se da kada za to dođe vrijeme postane Centar za pružanje usluga zajednici. Ne možemo sa sigurnošću reći kada će to biti, ali u svakom slučaju snimanjem situacije u lokalnoj zajednici doći će se do rezultata koje su to sve socijalne usluge potrebne našoj zajednici, a koje bi dječji dom Vladimir Nazor mogao pružiti.

To ne znači da će te usluge biti pružane samo djeci, one će ići i daleko šire. Ministarstvo socijalne politike i mladih predložilo je gošćama iz Velike Britanije i Gruzije da posjete dom u Karlovcu i podijele svoja iskustva i ideje.

U svakom slučaju prioritet i briga i dalje ostaju djeca.

Jedan od načina, koji se ovdje jako razvija i čvrsto je utemeljen je oblik “poludnevnog tretmana” koji upravo i pripada toj grupi institucionalnih mjera kako bi se potaknula veza između djece i njihovih obitelji. Dugogodišnji boravak djece u bilo kojoj instituciji pa tako i ovaj nosi sa sobom negativne posljedice, prvenstveno emocionalne naravi. Iz tog se razloga ide na smanjivanje ulaska broja djece u ustanovu, dužinu boravka u njoj i da se što više moguće primjenjuju drugi oblici tretmana.

Ovog trenutka u domu je više djece na poludnevnom boravku u odnosu na stalni, što svakako upućuje da je napravljen velik iskorak u deinstitucionalizaciji socijalnih usluga.