Dio prometnica i dalje zatvoren za promet

KARLOVAC – Od jutros u 7 sati ukinute su i pripremne mjere obrane od poplava za rijeku Kupu, dok su za Koranu još uvijek na snazi pripremne mjere, a visina vodostaja je 500 cm te i dalje pada.

Kao posljedice visokih vodostaja i klizišta zatvorene su prometnice Koritinja – Šišljavić – Kupčina, Husje – Kobilić, i Veljun- Poloj.

Vodovod Duga Resa pak javlja da je voda iz vodocrpilišta ispravna za piće.