Država mora jasnije i češće komunicirati s razvojnim agencijama u povlačenju novca iz EU

ZAGREB – Lokalna i regionalna razina imaju dobre i vrijedne projektne ideje, no koje se možda neće ostvariti u ovom programskog razdoblju zbog nepostojanja ili preskupe tehničke dokumentacije ili pak zbog neiskustva u provođenju projekata financiranih iz europskih fondova, jedan je od problema koji je istaknut na jučerašnjem sastanku predstavnika županijskih razvojnih agencija održan u Hrvatskoj zajednici županija.

Ukazali su na još jedan problema. Naime, iako su više instance na državnoj razini započele komunikaciju s regionalnom i lokalnom razinom, nažalost ta komunikacija je bila ograničena, bez jasnih smjernica s vrlo puno nejasnoća. Vrlo često su informacije prosljeđivane nakon što je nešto već bilo odlučeno, bez mogućnosti da lokalna i regionalna razina daju svoje komentare ili svoj doprinos vezano uz programiranje fondova. Potrebno je pojednostaviti i ubrzati komunikaciju s lokalnom i regionalnom razinom uz istovremeno osiguravanje jednoznačnih i točnih informacija.

Strukturni i kohezijski fondovi su istovremeno velika prilika i izazov u pogledu financiranja razvojnih projekata regija u budućem operativnom razdoblju do 2020. godine. S obzirom na to da je izrada operativnih programa na nacionalnoj razini te razvojnih strategija na županijskoj razini još u tijeku, jedan od ključnih budućih koraka je uspostava jakih struktura za upravljanje fondovima i razvoj kvalitetnih kapitalnih projekata razvoja prema strateški određenim prioritetima pametne specijalizacije, koji bi trebali pružiti vjetar u leđa razvoju malog i srednjeg poduzetništva, posebice u sferi  izvozno orijentirane prerađivačke industrije.