U Bukovlju se nastavljaju arheološki radovi – pronađeni novčići iz 4. stoljeća

BUKOVLJE – Ostaci najstarije do sada otkrivene kasnoantičke crkve na području Hrvatske, nalaze su u našoj županiji, radi se o lokalitetu u Gornjem Bukovlju koji se kontinuirano istražuje već tri godine. Prema do sada pronađenim nalazima novca iz 4. stoljeća sa sigurnošću se može reći da se radi o tom periodu, a istraživanja u Bukovlju potrajat će i desetak godina.

Arheološka istraživanja lokaliteta u Gornjem Bukovlju nakon tri godine rezultirala su upisivanjem lokaliteta na kartu najznačajnijih na području Republike Hrvatske. Radi se o kasnoantičkoj visinskoj utvrdi na strateškom položaju nad Mrežnicom, na najvišem dijelu nalazi se crkva koja datira iz 5. stoljeća dok je sama utvrda iz 4. stoljeća.

bukovlje1

Zadnjih godina intenzivno se istražuje ovo područje, radove financira Ministarstvo kulture, a nalazi se obnavljaju u restauratroskoj radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Prošle godine provedena su geofizička istraživanja koja su sugerirala određene točke koje bi bilo zanimljivo istražiti.

Dosta nalaza sugerira na to da se radi o mjestu na kojem su bili smješteni vojnici, jer je pronađena vojna oprema. Pronađeni su tako dijelovi koplja, noževa, vojnog oklopa, no dosta je i keramičkih nalaza

Pronađeno je i desetak komada novca od kojih sedam datira iz 4. stoljeća.

U suradnji sa općinom Generalski Stol razmatra se mogućnost otvaranja arheološkog parka u kojem bi se učilo o povijesti, a time bi se ubrzali i radovi na daljim istraživanjima ovog vrijednog lokaliteta.

bukovlje2