Do blagdana Svih svetih bit će završeni radovi na Jamadolu

KARLOVAC – Do 1. studenog, odnosno blagdana Svih svetih trebala bi biti završena prva faza radova na polju 16 groblja Jamadol. Ukupno 26 novih grobnih mjesta trebalo bi zadovoljiti potrebe u sljedeće dvije do tri godine, a do tada će se raditi na rješavanju imovinsko – pravnih odnosa za buduće proširivanje ovog groblja.

Radovi na 1. fazi izgradnje polja 16 groblja Jamadol koji su započeli 18. rujna napreduju prema planiranoj dinamici. Radovi se izvode u skladu s detaljnim planom uređenja groblja Jamadol kojeg je prije nekoliko godina usvojilo i gradsko vijeće. Vrijednost radova je 480 tisuća kuna, a osim grobnih mjesta bit će uređena glavna grobna staza širine 4 metra i stubišta uz polje širine 2,8 metara te potporni zidovi gornjeg dijela polja i oborinska odvodnja slivnih voda, kaže gradska pročelnica Martina Furdek Hajdin i ističe da će po završetku prve faze na polju 16 biti 26 novih grobnih mjesta, 7 s jednim ukopnim mjestom i 19 s dva ukupna mjesta. Po završetku svih radova polje 16 trebalo bi imati 105 grobnih mjesta.

Detaljnim planom uređenja groblja Jamadol predviđeno je i krajobrazno uređenje sa sadnjom visokog i niskog zelenila, sa drvoredima, jer iako namjena groblja je specifična činjenica je su to lokacije koje su spomenici kulture, ali i vrijedna turistička i kulturna destinacija, dodaje Furdek Hajdin.

groblje_jamadol_radovi