Kampanja “Time to move” u Karlovcu

KARLOVAC – Kampanja pod nazivom “Time to move”, koja se provodi u 12 europskih zemalja, a tema joj je mobilnost mladih u Europskoj uniji organizirana je i u Karlovcu. Zaposlenici i volonteri karlovačke udruge Carpe diem tim su povodom od 12 do 15 sati na Šetalištu dr. Tuđmana informirali mlade o mogućnostima studiranja, rada i volontiranja u Europi. Organizator kampanje je europska mreža za informiranje mladih Eurodesk, a Carpe diem, kao multiplikator te mreže, akciju provodi na području Karlovačke županije.

Cilj kampanje je promovirati internacionalnu mobilnost mladih i aktivnosti organizacija koje se bave informiranjem mladih. Kampanja se provodi u tjednu od 13. do 19. listopada. Na događaju je sudjelovala i Agate Voit EVS volonterka udruge Carpe Diem iz Francuske koja je mlade Karlovčane upoznla s Europskom volonterskom službom.