Sporo, ali padaju – Korana u 9 sati na 816 cm, Kupa na 809 cm

KARLOVAC – Karlovačke rijeke su u opadanju od 2 sata ujutro. Korana je u 2 ujutro dosegla vrhunac vodostaja na 819 centimetara, a iako sporo bilježi se pad te je u vodostaj u 9 sati iznosio 816 centimetara. Kupa je oko jedan sat dosegla maksimalnih 815 centimetra, te je u 9 sati na 809 centimetra i pada.

No, najteže je bilo do ponoći kad je iz Grada pristigao poziv za pomoć u izgradnji nasipa u Gornjem Mekušju i Mravinjaku. Odazvao se velik broj građana koji su došli puniti vreće i raditi na pojačanju nasipa zajedno s vatrogascima. Korana je stigla do vrha nasipa, no srećom nije se prelila preko.

Za sav promet zatvorene su brojne prometnice – D1 Tušilović – Donji Budački, D6 na dionici Vojnić – Karlovac u Okiću, D23 u mjestu Šeketino Brdo, D36 na dionicama u Selcu, Koritinja – Šišljavić – Donja Kupčina, županijska cesta Donje Mekušje – Kobilić, Sjeničak – Skakavac – Kablari, Skakavac – Brođani, Zvečaj – Bukovje kod pontonskog mosta, Belajske Poljice – Logorište, ulica Mala Švarča prema Logorištu i obala Trnskog u Karlovcu.