Gotov je nacrt Gradskog programa za mlade – javna rasprava je otvorena do 27. studenog

KARLOVAC – Gotov je nacrt Gradskog programa za mlade za razdoblje od 2015. do 2018. godine koji je izradio Grad Karlovac u suradnji s Udrugom Carpe Diem i brojnim lokalnim sudionicima. Dokument predstavlja strategiju Grada prema mladima i obuhvaća sva područja života mladih ljudi između 15 i 30 godina starosti te je važna podloga za sastavljanje gradskog proračuna i operativno djelovanje Gradske uprave. Važno je da se u raspravu uključi što više mladih, udruga mladih i za mlade te one institucije koje se u svom djelovanju bave mladima. Nacrt se može preuzeti na internetskim stranicama grada. Prije usvajanja dokumenta na Gradskom vijeću bit će održana javna tribina i to u drugoj polovici studenog.

Nacrt Gradskog programa za mlade može se preuzeti na web stranicama www.karlovac.hr i www.czm-grabrik.hr na kojima je objavljen i obrazac za zaprimanje komentara na nacrt Programa. Svi zainteresirani svoje komentare mogu dostaviti putem navedenog obrasca na mail adresu gpmkarlovac@gmail.com. Za osobe bez pristupa internetu, na raspolaganju je informatička oprema u Centru za mlade u Grabriku. Javna rasprava otvorena je do 27. studenog.