Uspješno odrađena vježba evakuacije u Trgovačko-ugostiteljskoj školi

KARLOVAC – Jučer je uspješno održana pokazno taktička vježba evakuacije učenika i djelatnika Trgovačko ugostiteljske škole u Karlovcu, na temu požara računala u prostorijama škole. U vježbi su sudjelovali JVP grada Karlovca i djelatnici PU Karlovačke, uz nadzor djelatnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac i komunikacije preko ŽC 112.