Karlovačka podružnica HZZ-a partner u projektu e-Roma resursi

KARLOVAC - Karlovačka podružnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje partner je u projektu e-Roma resursi koji ima za cilj podizanje razine suradnje i komunikacije među različitim pružateljima osposobljavanja i obrazovanja u cijeloj Europi. Osim karlovačkih predstavnika, koji su ujedno i jedini nacionalni, sudionici projekta su RIC Novo mesto (Slovenija), Ljudska univerza Kočevje (Slovenija), ADICE (Francuska), Trnavska univerziteta (Slovačka), The Union of Associations MULTIKULTURA (Poljska).

Tijekom 2014. godine HZZ PU Karlovac proveo je istraživanje na području Republike Hrvatske u obliku ankete u suradnji sa svim relevantnim institucijama, organizacijama te udrugama i pojedincima. Anketa se fokusirala na opće informacije o Romima u zemlji, njihovom zdravstvenom stanju i uvjetima u kojima žive. Rezultati ankete pružili su informacije koje će biti implementirane u on-line platformu te će biti dostupne svim članicama EU.

U ožujku 2015. godine članovi hrvatskog partnera prisustvovat će na sastanku u Krakowu (Poljska) te Roubeisu (Francuska) gdje će se sastati svi partneri projektnog tima. Sličan sastanak održan je i ove godine u Trnavi (Slovačka), a prvi sastanak odrađen je u Novom Mestu (Slovenija). Završna konferencija projekta održat će se u Karlovcu krajem 2015. godine.