KABA

Župan Vučić održao sastanak s predstavnicima HGSS-a

KARLOVAC – Župan Ivan Vučić održao je sastanak s predstavnicima Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Karlovac i Ogulin. Predsjednici stanica Karlovac, Dubravko Butala i stanica Ogulin Branimir Vučković, upoznali su županijske čelnike s radom i aktivnostima HGSS-a, ukupnim snagama i mogućnostima službe kao i problemima s kojima se ova služba susreće u svakodnevnom radu.

Na sastanku u Uredu župana bilo je riječi i o financiranju službe iz proračuna Karlovačke županije te proračuna jedinica lokalne samouprave te je zaključeno da je, usprkos neznatnom smanjenju proračunskih sredstava, HGSS zadovoljan načinom kojim ga Županija podupire.

Veće su primjedbe izrečene na financijsku potporu nekih općina i gradova na čijem su području inače i dosta brojne intervencije HGSS-a. Župan Vučić izrazio je zadovoljstvo suradnjom s HGSS-om te njihovim ukupnim radom napomenuvši da će se i osobno anagažirati u razgovorima sa čelnicima gradova i općina kako bi se sa te razine osigurala dostatna sredstva za rad HGSS-a stanica Karlovac i Ogulin.