KABA

Još jedna uspješna godina akcije Manje oružja, manje tragedija

KARLOVAC – Ministarstvo unutarnjih poslova prije više od 7 godina započelo je s akcijom “Manje oružja, manje tragedija”. Ovom akcijom se želi senzibilizirati javnost i potaknuti na dobrovoljnu predaju oružja, kao i utjecati na podizanje razine svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Dosad je velik broj građana iz svojih domova izbacio oružje, a u prošloj godini u našoj županiji je povećan broj predanog oružja.

Akcija “Manje oružja, manje tragedija” je povezana sa željom stvaranja sigurnije budućnosti u kojoj će se zlouporaba oružja svesti na najmanju moguću mjeru i težnjom za uspostavljanjem snažnije veze između javnosti i policije. Tako su i tijekom prošle godine na području Policijske uprave karlovačke građani dragovoljno policiji predali oružje i streljivo koje su nedozvoljeno posjedovali i tako izbjegli moguće prekršajne ili kaznene sankcije.

– U sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija tijekom 2014. godine građani su predali 40 komada raznog vatrenog oružja, 1.023 komada raznih minsko-eksplozivnih sredstava, 31.492 komada raznog streljiva i 195,5 kg eksploziva, ispričala je glasnogovornica PU karlovačke Andreja Lenard.

Akcija je započela paralelno sa stupanjem na snagu novog Zakona o oružju, kojem je glavna novina omogućavanje vremenski neograničene dobrovoljne predaje zabranjenog i dozvoljenog oružja. Oružje se može predati uvijek i protiv osobe koja ga dobrovoljno predaje neće se pokretati ni prekršajni niti kazneni postupak ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.

Oružje i eksplozivna sredstva ne morate sami donositi u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već predaju oružja možete prijaviti na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji. Za sve dodatne informacije policija ima i besplatnu telefonsku liniju 0800 88 92.