Stručnim skupom u Vojniću počelo obilježavanje 250 godina šumarstva u Hrvatskoj

VOJNIĆ – Velika obljetnica hrvatskog šumarstva – 250 godina organiziranog rada obilježavat će se tijekom cijele godine, a sve je počelo danas znanstveno – stručnim skupom u Vojniću. Petrova Gora jedna je od prve tri šumarije koje su osnovane u Hrvatskoj, a Uprava šuma i danas djeluje na tom području, koje osim bogate tradicije ima i brojne planove za budućnost.

Davne 1765. godine u Karlovcu je osnovana Uprava šuma karlovačkog generalata s tri šumarije: Krasno, Oštarije i Petrova Gora. Te godine donesen je i Šumski red, odnosno prvi Zakon o šumama koji je uveo održivo gospodarenje koje se nije promijenilo do danas, a postavljeni su temelji uređivanja, uzgajanja i zaštite šuma.

Turistički potencijali Petrove Gore prepoznati su odavno, već 1962. godine izgrađen je prvi dio lovačkog doma Muljava, koji je prerastao u izletište sa poučnim i planinarskim stazama, a ugošćuje i gljivare, bicikliste te čitav niz ostalih namjernika, između ostalog i učenike osnovnih i srednjih škola koji su prisustvovali i ovom skupu.

Karlovac ima i Šumarsku školu sa najdužom tradicijom u Hrvatskoj. Iako u gospodarstvu, pa tako i šumarstvu nije najbolje vrijeme, treba nastaviti s edukacijom i obrazovanjem, kaže predsjednik HŠD Oliver Vlainić. Hrvatska je u Europsku uniju unijela vrijednosti odnosa prema prirodi upravo zahvaljujući stručnjacima iz šumarstva, dodaje akademik Igor Anić.

Potencijali su veliki, no o njima se danas u Hrvatskoj vodi malo računa, kaže Anić te ističe primjer obešumljenih površina koje već godinama čekaju na pošumljavanje. Takvih šuma u Hrvatskoj ima oko 45 posto, što je veliki postotak u koji treba ulagati, jer radi se o ivestiranju u budućnost, kaže Anić. Svjetski dan zaštite šuma obilježava se 21. ožujka, a tada će biti organizirani okrugli stolovi, ali i dani otvorenih vrata za sve zainteresirane građane.