Novi projekt Eko Pana – Participativno budžetiranje

KARLOVAC – “Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun” naziv je projekta kojeg su s prvim danom ove godine započeli karlovački Eko Pan, Zelena Istra iz Pule i udruga IDEM i ja iz Malog Lošinja. Partner na projektu je i islandska udruga Citizens Foundation, dok su suradnici Institut za javne financije i GONG. Projekt vrijedan oko 225 tisuća eura trajat će 2 godine, a financiran je iz fondova Europske unije.

Cilj projekta je omogućiti građanima Pule, Malog Lošinja i Karlovca informirano i aktivno sudjelovanje u donošenju gradskog proračuna, te nadzoru nad njihovim izvršenjem. U sklopu projekta će biti izrađene tri internetske stranice za prikupljanje proračunskih prijedloga građana u ova tri grada. Udruge sudionici projekta ujedno će izraditi i proračunske vodiče za građane, te organizirati javne prezentacije gradskih proračuna, gdje će biti predstavljene mogućnosti za sudjelovanje građana u procesu donošenja proračuna.

Ovim projektom, kažu sudionici, žele pridonijeti izgradnji zdravih temelja uzajamnog povjerenja građana i institucija lokalnih vlasti. Prva aktivnost u sklopu projekta bit će seminar o participativnom budžetiranju, koji će biti održan 9. i 10. ožujka u Zagrebu.