Kako odabrati sigurne igračke za djecu?

KARLOVAC Dječje igračke predstavljaju jednu od najvažnijih strogo kontroliranih roba široke potrošnje u EU. Međutim i najstroži zahtjevi, na žalost, ne zaustavljaju proizvodnju i stavljanje na tržište igračke koje ne udovoljavaju postavljenim standardima. Igračke koje se stavljaju na tržište EU a time i Hrvatske trebale bi biti sukladne primjenjivim propisima radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, te zaštite okoliša.

Obveza i dužnost proizvođača je da prije stavljanja igračke na tržište, uz posjedovanje “Izjave o sukladnosti”, vidljivo i neizbrisivo istakne oznaku sukladnosti “CE” koja bi trebala predstavljati garanciju potrošaču da je proizvod projektiran i ispitan na propisani način, da zadovoljava sve zahtjeve svih tehničkih propisa koji se na njega odnose i osigurava njegovu sigurnu primjenu za svrhu za koju je namijenjen. Ako je proizvođač izvan granica EU odgovornost preuzima uvoznik, distributer ili druga pravna osoba koja igračku stavlja na tržište.

Ne kupujte igračke koje po svojoj zahtjevnosti pripadaju djeci mlađoj od tri godine (npr. zvečka), a proizvođač je u sklopu deklaracije istaknuo upozorenje da igračka nije prikladna za tu dob. Takve igračke sigurno ne udovoljavaju ili nisu testirane prema sigurnosnim zahtjevima za tu dob i proizvođač se tako ograđuje.

Stoga, ne uzimajte ove savjete olako, već pažljivo čitajte što navodi proizvođač kako bi bili sigurni da se vaše dijete igra sa sigurnim igračkama.