Održan sastanak Stožera za zaštitu i spašavanje u proširenom sastavu

KARLOVAC – Jučer je održan sastanak članova Stožera za zaštitu i spašavanje u proširenom sastavu predvođenih gradonačelnikom Damirom Jelićem. Na sastanku je analizirano stanje na terenu, status projekata u području obrane od poplava te teme i projekti u kojima je potrebno poduzeti dodatne napore. Na Stožeru su simulirane situacije kod proglašenja redovnog i izvanrednog stanja, analizirane akitvnosti i iskustva službi prilikom prijašnjih poplava te dane preporuke za buduća djelovanja.