Zagovaranje – put ka transparentnom i učinkovitom upravljanju Zvijezdom

KARLOVAC - U zgradi Male urbane zajednice – Muza -e, danas je počela trodnevna radionica pod nazivom “Zagovaranje – put ka transparentnom i učinkovitom upravljanju Zvijezdom”. Održava se u sklopu projekta “Partnerstvom do dobrog upravljanja” kojeg provodi udruga KA – Matrix u partnerstvu s Polkom i Gradom Karlovcem. Projekt je finciran iz Europskog socijalnog programa.

Tijekom radionice govorit će se o osnovama javnog zagovaranja, informacijama o pripremi kampanja javnog zagovaranja te će se sudionike potaknuti i podržati u oblikovanju kampanje za razvoj sudioničkog i transparentnog modela upravljanja povijesno-kulturnom baštinom – Zvijezdom. Također, na radionici će sudionici dobiti informacije o tome kada je proces zagovaranja stvarno završio, koji su popratni koraci te kako uspješno provesti proces zagovaranja.

Nova radionica u skopu ovog projekta je u travnju, a tijekom druge polovice godine kreću javne debate na kojim će biti govora o različitim izvorima finnciranja koji bi mogli biti iskoristivi za Zvijezdu. Iz KA – Martixa također najavljuju kako će uskoro građani imati priliku posjetiti internetsku stranicu te u rukama imati publikaciju o Zvijezdi gdje će se na najpristupačniji način svakom građaninu približiti problem Zvijezde.


error: Content is protected !!