Novi projekt “Turbine promjena” – cilj ojačati volonterizam

KARLOVAC – “Jedan, dva, tri uključi se i ti” najnoviji je projekt Udruge za lokalni razvoj Turbina promjena. Radi se o europskom projektu jačanja kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma na području Karlovca i općine Plaški. Danas su održane prve radionice u sklopu ovog projekta i to za deset volontera.

Projekt Turbine promjena u potpunosti je financiran iz socijalnog fonda Europske unije, a vrijedan je nešto manje od 200 tisuća kuna. Cilj mu je potaknuti razvoj lokalne zajednice uslugama i inicijativama civilnog sektora.

Projekt će potrajati godinu dana i u njemu je čitav niz radionica, a obuhvatit će 20-ak mladih ljudi. Osim unapređenja kapaciteta udruge Turbina promjena za rad s volonterima i organiziranjem zajednice bit će unaprijeđeni organizacijski kapaciteti udruge, kao i civilnog sektora na području općine Plaški i osigurana kvalitetna podrška jedinice lokalne samouprave.