Predavanje o suzbijanju korupcije – u Karlovačkoj županiji problema s korupcijom nema

KARLOVAC – Karlovačka županija aktivno se bori protiv korupcije, a prije nešto više od godinu dana osnovano je i Antikorupcijsko vijeće u čijem radu sudjeluju predstavnici svih političkih stranka koje djeluju u Županijskoj skupštini. U njihovoj organizaciji, a u suradnji s Ministarstvom pravosuđa održano je predavanje na temu Suzbijanje korupcije.

Prema Zakonu, sva tijela javne uprave, među njima i jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne su osnovati Povjerenstvo za provedbu antikorupcijskih mjera. Karlovačka županije ima osnovano Povjerenstvo kojem je na čelu Marija Gemeri, pojasnio je župan Ivan Vučić i dodao da Županijsko povjerenstvo na redovitoj bazi kontaktira s Državnim antikorupcijskim povjerenstvom.

Iako po nekim statističkim podacima korupcija u Hrvatskoj jest na visokom nivou, Vučić smatra da nije puno drugačije od ostalih europskih zemalja. Neki članovi Povjerenstva su u dosadašnjem radu, bilo iz opozicije, pozicije ili pak članovi nekih udruga tražili su dokumentaciju, koja im je i proslijeđena, kaže Vučić te dodaje da do sada nije bilo problema.

Nadajmo se da problema neće biti ni u budućnosti, jer konačno naši političari su već nebrojeno puta dokazali da im korupcija nije stran pojam.