Danas objava rang liste za upis u vrtiće, pristiglo 468 zahtjeva

KARLOVAC – Danas tijekom dana trebala bi biti objavljena lista reda prvenstva za upise u karlovačke gradske vrtiće i jaslice za iduću pedagošku godinu.

Lista će biti objavljena na web stranicama Dječjeg vrtića Karlovac, Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Grada Karlovca, te na ulaznim vratima svih vrtićkih objekata na području grada.

Ove godine pristiglo je ukupno 468 prijava. Roditelji djece koja ne budu primljena, imaju pravo na žalbu.