Predstavljeni natječaji za Udruge

KARLOVAC – U tijeku su natječaji za organizacije civilnog društva. Osim projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore, prijaviti se mogu zdravstvene organizacije u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika, kao i ostali projekti iz područja zdravlja, ali i programi za mlade. Ove mogućnosti predstavljene su danas u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Grada Karlovca.

Zaklada temeljem sporazuma o partnerstvu je regionalna za područje Karlovačke županije, a samim time ima obvezu prezentacije natječaja. Tako su u Knjižnici za mlade prezentirana tri natječaja Ministarstva zdravlja i jedan natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih.

Upravo na ovaj potonji javit će se i Grad Karlovac, jer žele poboljšati provedbu programa za mlade i bolje upoznati javnost sa njegovim postojanjem. U Karlovcu trenutno djeluje oko 700 udruga, no čeka se listopad jer će stupanjem na snagu novog Zakona o udrugama doći do svojevrsnog čišćenja udruga, oni koji ne usklade svoje statute bit će obrisani iz registra.

Rok za prijavu na natječaje Ministarstva zdravlja je 17. lipanj, dok je natječaj za mlade ortvoren do 18. lipnja, vremena je još malo, pa je udrugama preporučeno da požure s prijavama.