Vatrogasci krenuli na gašenje požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

KARLOVAC – Noćas oko 2 sata žurno je upućen interventni vatrogasni tim u sastavu 18 vatrogasaca s pet vozila na gašenje požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

U Karlovačkoj županiji vatrogasci su također ponovo gasili požare na otvorenom. JVP grada Karlovca, DVD Plaški i DVD Josipdol imali su intervencije na požarima otvorenog prostora u Zagrebačkoj ulici, Radonjić Brdo i Modruški Sabljaci.

Od ostalih intervencija, DVD Saborsko gasio je požar na radnom stroju, a JVP grada Karlovca imala je intervenciju na požaru garaže u Donjoj Švarči te vatrodojavu u Gradskom poglavarstvu.