Započeo projekt razminiranja naselja Kokani u općini Josipdol

KARLOVAC – Nakon završetka rata na području Karlovačke županije pod minama je bilo čak 14 od ukupno 22 jedinice lokalne samuoprave. Do danas ih je pet potpuno očišćeno od mina, a u njih devet taj posao tek treba završiti. Općina s najviše mina bio je upravo Josipdol u kojemu je danas započeo još jedan projekt razminiranja, ovaj puta u naselju Kokani. Radi se o 72.132 kvadrantna metra livadne i šumske površine, za čije je razminiranje novac osiguran donacijskom priredbom “Večer za sigurne korake” koju je lani u studenom organizirala Američka gospodarska komora u Hrvatskoj.

U ovom naselju trenutno živi samo pedesetak ljudi, no općinski načelnik Zlatko Mihaljević se nada da će razmiranje ovog područja promjeniti tu situaciju nabolje. Naime, dosta je napuštenih kuća čiji se vlasnici boje i približiti upravo zbog straha od mina.

Razminiranje u naselju Kokani izvest će tvrtka “Zeleni kvadrat”, a završetak se očekuje do kraja kolovoza ove godine. Na projektu za koji je predviđeno da potraje 16 radnih dana radit će 20 pirotehničara, a vrijednost radova je 355 tisuća kuna.

Karlovačka županija za ovaj je projekt osigurala 350 tisuća kuna, a prikupljena sredstva dodatno su uvećana kroz International Trust Fund (ITF). Ostatak novca bit će iskorišten za nastavak razminiranja u općini Josipdol do kraja ove godine.

Posla na razminiranju na području Karlovačke županije ima još dosta, no župan se nada da će zajedno s Hrvatskim centrom za razminiranje uz pomoć Europske komisije uspjeti ispuniti plan po kojemu bi Karlovačka županija do 2018. godine postala županija bez mina. No, ističe da to ne ovisi o županiji. Na potezu je, kaže, Vlada od koje očekuje da osigura dotok europskog novca.

Inače, na području Karlovačke županije do sada je za razminiranje utrošeno preko 350 milijuna kuna. Dobrim dijelom je to realizirano zahvaljujući međunarodnim donacijama i sredstvima iz državnog proračuna, ali i novcem iz županijskog proračuna, budući da županija posljednjih deset godina i sama financira projekte razminiranja na svom teritoriju.