web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Nezadovoljstvo udruga “Natječajem za financiranje programa i projekata usmjerenih mladima!”

KARLOVAC – “Poštovana ministrice Opačić, dopustite da Vam ovim otvorenim pismom skrenemo pažnju na niz nepravilnosti i poteškoća s kojima su se udruge, potpisnice ovog javnog apela, suočile u tijeku prijave na ovogodišnji Natječaj za financiranje programa i projekata usmjerenih mladima. Posljedica ovih nepravilnosti i poteškoća je i veliki broj (90) odbijenih prijava “zbog neudovoljavanja formalnim uvjetima natječaja”.

Uočene nepravilnosti i poteškoće ponavljaju se iz godine u godinu. Osim ovoga i drugi natječaji Vašeg ministarstva postali već prepoznatljivi po odbijanju prijava projekta i programa udruga s vrlo upitnim obrazloženjima, pa organizacije civilnog društva izražavaju sumnju u neregularnost i netransparentnost postupka obrade prispjelih prijava ali i procjene, te konačno dodjele sredstava.“

Povodom objavljivanja otvorenog pisma ministrici Milanki Opačić vezanog za nezadovoljstvo udruga u nejasnoćama u procedurama ovogodišnjeg “Natječaja za financiranje programa i projekata usmjerenih mladima”, Udruga slijepih Grada Karlovca i Karlovačke županije te Lag Vallis Colapis danas su obrazložili 7 točaka natječaja u kojima su primjetili velike propuste. Točaka su: nejasne, dvosmislene i kontradiktorne upute za prijavljitelje, odbijanje prijave zbog neispunjavanja radnje koja se nije tražila u Natječaju, traženje dokumenata koji su već na raspolaganju od strane drugih tijela državne uprave, nedostaci u samim prijavnim obrascima, sumnje u propuste prilikom zaprimanja natječajne dokumentacije, uvjeti natječaja vrlo često nisu u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima, i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kriteriji za vrednovanje i rezultati evaluacije nisu dovoljno jasni i transparentni.

Udruga slijepih Grada Karlovca i Karlovačke županije suočena s ovim problemima, jasno iskazuje nezadovoljstvo ovakvim propustima u samom Natječaju.

Zbog navedenih poteškoća i nejasnih Uputa traže da se svim udrugama koje su odbijene s obrazloženjem da “neudovoljavaju formalne uvjete natječaja” omogući da u razumnom roku i s jasnim uputama dostave sve potrebne dokumente.