Edukacija o pronađenim minama u Korani!

KARLOVAC – Na Foginovom kupalištu održana je edukativna radionica s ciljem upoznavanja javnosti o opasnosti pronalaska minsko ekspolozivnih sredstava u rijeci Korani. Naime, u jednoj od akcija čišćenja korita navedene rijeke, pronađen je veći broj ovih ubojitih naprava. Smatra se da su sredstva na ovo mjesto došla zbog poplava, tako da se pretpostavlja da su bačena i kojih 10 km od samog nalazišta.

Nažalost, budućnost zabrinjava. Još je uvijek moguće pronaći velik broj ovih naprava, stoga se mole građani da reagiraju na ispravan način. Ukoliko uočite minu, nemojte ju dirati, već nazovite centar 112 kako bi educirani i stručni ljudi mogli pravilno postupiti.

Izložbenim primjercima, Povijesna postrojba “Karlovački počasni vod ZNG-’91.” prezentirali su javnosti samo neke od minsko eksplozivnih sredstava koja mogu biti pronađena u rijeci Korani.

Na županijskom stožeru Karlovačkog centra za spašavanje pokrenuta je inicijativa razminiravanja, tj. čišćenja vodotoka. U nadležnosti specijalne policije iduće godine trebale bi se pregledati rijeke Korana, Mrežnica i Kupa, onaj dio gdje su rijeke bile na crti razdvajanja, kako bi sigurnost kupača bila veća.