Sastalo se Vijeće za prevenciju Grada Karlovca; zadovoljni postignutim

KARLOVAC – Otkako je prije nekoliko godina osnovano Vijeće za prevenciju grada Karlovca, kontinuirano se radi na aktivnostima čiji su ciljevi suzbijanje nasilja, delikvencije, zlouporabe alkohola i opojnih droga, svih oblika kriminaliteta, te općenito neželjenog ponašanja mladih. Stručnjaci iz područja prosvjete, socijalne skrbi, lokalne uprave, policije i pravosuđa sastali su se danas kako bi se osvrnuli na Preventivni program grada Karlovca i njegove učinke.

Jasan odgovor na pitanje koliko prevencija utječe na maloljetničku delikvenciju teško je dati. No, sudeći prema podacima Policijske uprave karlovačke za 2015. godinu koji su prezentirani na današnjoj sjednici Vijeća za prevenciju grada Karlovca, Preventivni program, čini se, daje rezultate.

– Prevencija daje učinak dugoročno. Mi možemo reći da bilježimo sve veći udio naše prisutnosti u edukaciji mladih, participiramo sa 70 posto u odnosu na ciljane skupine na koje usmjeravamo svoje preventivne programe. Evo i jednog konkretnog podatka: Za prekršaje koji imaju obilježje nasilja, na području Karlovca ove godine bilježimo 17 posto manje takvih slučajeva – kaže zamjenik načelnika PU karlovačke Ivica Porubić.

Iako nije moguće izričito tvrditi da su podaci koje iznosi policija rezultat rada Vijeća za prevenciju i gradskog Preventivnog programa, u Vijeću vjeruju u aktivnosti koje provode i planiraju nastaviti s njima i ubuduće.

– Prevenciju je teško izmjeriti. Ona je ustvari prognostička disciplina gdje bi mi trebali na neki način pomoći mladim ljudima da se klone svega što nije dobro. U tom kontekstu cilj Preventivnog programa je da kod učenika, a onda i kod roditelja, stvori kreativnu simbiozu kako mladi ljudi ne bi posezali za neželjenim ponašanjima. S tim u vezi Grad Karlovac će nastaviti sigurno i dalje, da li su potrebna neka poboljšanja i modifikacije, to ćemo danas ovdje vidjeti. Moram reći da Grad već niz godina izdvaja znatna sredstva za udruge i cilj nam je da i njih na neki način potaknemo da prepoznaju u svojim aktivnostima vrijednost Preventivnog programa – rekao je predsjednik Vijeća za prevenciju Damir Mandić.

Predsjednik Vijeća za prevenciju Damir Mandić danas je ujedno pohvalio rad novog saziva Savjeta mladih grada Karlovca, od kojih se inače uskoro očekuje prijedlog gradskoj upravi vezano uz daljnje funkcioniranje Hrvatskog doma.