web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Za povećanje brzine širokopojasnog interneta dostupan novac iz EU fondova

KARLOVAC – Brzi internet olakšava svakodnevni život i rad. Bez velike brzine prijenosa podataka suvremeno poslovanje je nezamislivo. Zato je povećanje brzine širokopojasnog interneta jedno od područja za koje će Hrvatska ubuduće moći dobiti novac iz fondova Europske unije. Kako će se moći izboriti za ta sredstva moglo se čuti na današnjoj radionici na temu pružanja pomoći županijama, gradovima i općinama u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu, koju su organizirali Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Karlovačka županija.

U Hrvatskoj danas tek nešto više od 50 posto kućanstava ima spojen širokopojasni pristup na nepokretnu mrežu, a u Karlovačkoj županiji stanje je još lošije od hrvatskog prosjeka, između 30 i 45 posto. Pritom 37 posto kućanstava surfa brzinom od svega 2 Mbps, dok brzinu od 30 ili više Mbps koristi samo 2 posto kućanstava. Iz toga je jasno da je nacionalna Strategija širokopojasnog pristupa internetu od 2016. do 2020. godine, čije je donošenje upravo u tijeku, prilično ambiciozna. Naime njeni su ciljevi da do 2020. godine svi građani Hrvatske dobiju pristup internetu najmanje brzine 30 Mbps, a barem svaki drugi građanin trebao bi imati mogućnost na internet se spojiti brzinom od najmanje 100 Mbps.

Preostalo je svega pet godina za ispunjenje ciljeva iz nacionalne Strategije, a tome bi uvelike trebao pomoći novac iz EU fondova. Nositelji takvih projekata bile bi lokalne zajednice, a EU za ovu namjenu na raspolaganju ima 200 milijuna eura poticaja.