Rekordan broj djece otvorio Dječji tjedan!

KARLOVAC – Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez Društvo naša djeca (DND) u suradnji s DND u gradovima i općinama već više od trideset godina prvi puni tjedan u listopadu organizira Dječji tjedan. Nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu. Dječji tjedan započinje „Međunarodnim danom djeteta“ , a kao i svake godine trajni ciljevi Dječjeg tjedna su :

* osvijestiti javnost koliko je važno ostvarivati dječja prava, dječje potrebe i sudjelovati u aktivnostima s djecom i za djecu

  • organizirati pomno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu primjerene njihovoj dobi i interesima

  • pokrenuti nove akcije korisne i bitne za razvoj i odgoj djece

  • poticati i razvijati volonterizam u radu odraslih s djecom, kao i aktivnu participaciju djece u svim aktivnostima lokalne zajednice.

    Svečano obilježavanje prvog dana Dječjeg tjedna počelo je danas ispred Zorin doma. Apsolutno najveći broj do sada – više od 600 djece u isti glas pjevalo je pjesme, a nova izvedba bila je pjesma – “Mama, volim te”.

Za moto Dječjeg tjedna 2015. koristi se lijepa i već prepoznatljiva poruka: “Ljubav djeci prije svega!” kao poticaj odraslima da djeci uvijek iskazuju ljubav, potporu i pažnju, dok je poruka djece : “Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!”

Tijekom Dječjeg tjedna organizirane su akcije : “Daj 10 za dječja prava”- čime se pozivaju sva djeca da na velikom platnu, na kojem su prethodno nacrtana dva dlana s kartom svijeta, ostave svoje otiske dlanova, ime i poruku. Krajem tjedna, točnije 11. listopada, obilježava se i Međunarodni dan djevojčica kako bi se naglasili jedinstveni izazovi i problemi s kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama u razvoju te kako bi se prepoznala jednaka prava djevojčica. “Moj prijatelj – dijete izbjeglica” treća je akcija koja ima za cilj osvješćivanje djece i odraslih na prava i potrebe djece izbjegle iz ratom pogođenih država.