Tvrtka Flammifer d.o.o. iz Ozlja isporučila 12 autocisterni Ministarstvu gospodarstva RH!

OZALJZajednica ponuditelja koju čine tvrtke Flammifer d.o.o. iz Ozlja i Ziegler d.o.o. iz Zagreba isporučila je ukupno 23 višenamjenske autocisterne za vodu naručitelju – Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe. Tvrtka Flammifer isporučila je 12 autocisterni a tvrtka Ziegler 11 autocisterni ukupne vrijednosti 31.596.250,00 kn s uključenim PDV-om. Od navedenog broja, Tvrtka Flammifer u Ozlju isporučila je Ministarstvu gospodarstva RH 12 višenamjenskih cisterni vrijednih 16.485.000 kuna te sada Ministarstvo raspolaže s 63 autocisterne (43 na privremenom korištenju i 20 na trajnom), čime je bilanca autocisternama za strateške robne zalihe popunjena na razini od 86 posto.

Preuzete cisterne kapaciteta 7000 litara, Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva rasporedit će, prema potrebi, diljem Hrvatske na korištenje od četiri godine, a posebno područjima koja imaju stalnu potrebu opskrbe stanovništva pitkom vodom te česte potrebe za gašenje požara.

Flammifer, tvrtka s dugogodišnjim iskustvom na hrvatskom i EU tržištu, proizvodi vatrogasna vozila i opremu, nadogradnje za gospodarska vozila, komunikacijske sustave, te razne vrste čamaca.

Vozila se ustupaju na određeni vremenski rok, s mogućnošću produženja, uz obvezu podmirenja troškova kasko i osnovnog osiguranja te tekućeg održavanja.