“Za bolje sutra” – projekt Hrvatskog saveza slijepih predstavljen u Karlovcu

KARLOVAC – Slab interes obilježio je javni panel o provedbi aktivnosti projekta “Za bolje sutra: Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga”. Iako su bili pozvani predstavnici udruga, Centra za socijalnu skrb, Grada i Županije, panelu su se odazvali tek predstavnici dviju udruga slijepih s područja županije i Zavoda za zapošljavanje.

Karlovačka županija u projektu je označena kao jedna od deset prioritetnih za provođenje aktivnosti projekta koje se odnose jačanje udruga slijepih kao i suradnje i partnerstva. Projekt vrijedan nešto manje od 750 tisuća kuna provodi Hrvatski savez slijepih , a jedan od ciljeva je osnažiti mrežu i suradnju među udrugama u području inovativnih socijalnih usluga za slijepe. Sufinanciran je od Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH posredstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a njegova provedba završava krajem veljače sljedeće godine.

Socijalne usluge podrazumijevaju neke preduvjete, odnosno kapacitete udruga, stoga je dio aktivnosti koncentriran na jačanje upravljačkih kapaciteta te za pisanje i uspješnu prijavu projekata.

Napravljena je i vanjska evaluacija rada udruga, gdje su dobile odgovora što još treba učiniti da bi bili dobar partner za projekte. Kroz projekt je ostvarena dobra suradnja sa udrugama, odgovori sa terena su jako dobri i svi su zadovoljni do sada, stoga se očekuje da će projekt ostvariti sve zacrtane ciljeve.