Uspješno završen još jedan projekt LAG-a Vallis Colapis

OZALJ – Projekt “Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko – moslavačke županije” uspješno je završen. Zahvaljujući njemu čak 25 organizacija civilnog društva osnaženo je za pružanje usluga starijim osobama na ruralnim područjima dviju županija.

Projekt vrijedan više od 736 tisuća kuna financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a zahvaljujući njemu obučeno je 78 volontera iz 25 organizacija, većinom župnih Caritasa, društava Crvenog križa i udruga koje se bave pružanjem usluga starijim i nemoćnim osobama. Ovo je bio veliik iskorak LAG-a Vallis Colapis van njegovih granica.

Caritasove organizacije imale su prednost u ovom projektu, o čemu govori i podatak da je od 25 organizacija, čak 11 bilo Caritasa, naime upravo oni predstavljaju značajan segment rada sa starim i nemoćnim osobama u seoskim zajednicama, osobito tamo gdje nema drugih udruga.

Svi sudionici projekta prošli su 12 vrsta edukacija, od usvajanja osnovnih znanja za vođenje organizacija, sve do jačanja volonterskih timova, koji su zahvaljujući projektu opremljeni i najosnovnijom opremom za obavljanje svojih aktivnosti.

Dodajmo kako se očekuje da će sličnih projekata biti još, a jedan od najvažnijih ostvarenih rezultata je svakako 25 volontera koji su završili tečaj za gerontodomaćicu i na taj način stekli i diplomu koja im vrijedi u svim zemljama EU.