Predstavljeni poticaji za poljoprivredno-okolišne mjere

KARLOVAC – Kako se mogu dobiti poticaji za poljoprivredno-okolišne mjere tema je seminara koji je održan danas u Knjižnici za mlade u organizaciji Javne ustanove Natura viva. Seminar se održava u sklopu projekta Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a cilj mu je u Hrvatsku uvesti ekološku mrežu Natura 2000.

Poljoprivredno-okolišni poticaji su jedna od mjera Ruralnog razvoja, koja ima za cilj stimulirati poljoprivredne proizvođače da primjenjuju neke mjere zaštite prirode i okoliša na svojim poljoprivrednim gospodarstvima, te za to dobiju određena sredstva. Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

Poticaji se kroz ove mjere mogu dobiti za zaštitu travnjaka, oranica, voćnjaka, te maslinika. Poljoprivredno-okolišne mjere su ključni element za integraciju očuvanja prirode i okoliša. Njima se poljoprivrednici potiču na zaštitu i unaprjeđenje prirode i okoliša na svojim gospodarstvima kroz plaćanja za skrb o javnom dobru.

Poljoprivrednici u Karlovačkoj županiji mogli bi iskoristiti mjere zaštite travnjaka i voćnjaka, jer je, kažu organizatori seminara, još uvijek dovoljno travnjaka i voćnjaka koji su vrijedni i potrebna im je zaštita.