Nakon izmjena i dopuna, do kraja ožujka stiže županijski Prostorni plan

KARLOVAC – Nakon jednomjesečnih javnih izlaganja po Karlovačkoj županiji danas je održano posljednje predstavljanje Prijedloga drugih Izmjena i dopuna te Ciljanih četvrtih Izmjena i dopuna županijskog Prostornog plana. Moguće proširenje autoceste A1, odnosno izgradnje njenog trećeg traka, izgradnja koridora magistralnih plinovoda i naftovoda, te vjetroelektrana, samo su neka od područja kojima se bavi Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.

Posebna pažnja u Prostornom planu posvećena je mini hidrocentralama na Korani, Mrežnici i Slunjčici, te tzv. nizinskoj pruzi koja bi spajala mađarsku granicu i luku Rijeka. Izmjene i dopune Prostornog plana vezane su uz povezivanje postojeće i planirane magistralne željezničke pruge od značaja za međunarodni promet na području Josipdola te ispitivanje njihovih eventualnih koridora na području Josipdola i Karlovca.

Prostorni plan bit će gotov do kraja ožujka. Nakon toga trebala bi ga usvojiti Županijska skupština, a konačni Plan vjerojatno će dati odgovore na sva pitanja postavljena na javnim izlaganjima i raspravama.