Rok za predaju zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ističe 15. veljače

KARLOVAC – Zahtjeve za stambeno zbrinjavanje svi zainteresirani građani koji ispunjavaju uvjete mogu predati do 15. veljače. Prošle godine na listama prvenstva bilo je 592 podnositelja zahtjeva od kojih je riješeno 67. Od toga 56 pozitivno i 11 negativno, a dinamika rješvanja ovisi o broju raspoloživih stambenih jedinica.

Za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje potrebna je opsežna dokumentacija, a popis možete pronaći na internetskim stranicama Ureda državne uprave, gdje je priložen i popis dokumentacije potrebne za ostvarivanje bodova. Više bodova ćete dobiti ako imate više članova obitelji, kriterij su ukupna primanja, stupanj stručne spreme te dužina prebivanja na području grada ili općine gdje se zahtjev predaje.

Nakon proteka roka sastavljaju se liste prvenstva od uredno i pravodobno podnesenih zahtjeva koji se boduju u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi se odbacuju.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjvanje nakon objave lista prvenstva dostavlja podatke o raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu za stambeno zbrinjavanje

Postoji i hitno stambeno zbrinjavanje izvan Liste prvenstva, a radi se o posebnim okolnostima, primjerice teškim oštećenjima stambenih objekata zbog požara, poplave i drugih vremenskih nepogoda te teških zdravstvenih i socijalnih prilika podnositelja zahtjeva ili člana njegove obitelji, kaže predstojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić.