KABA

Centar za mlade Grabrik slavi osam godina rada

KARLOVAC – Prije osam godina u Grabriku je s radom počeo Centar za mlade, koji danas okuplja velik broj mladih ljudi i nudi im mogućnost provedbe raznih ideja i aktivnosti. Centrom od početka djelovanja upravljaju udruge koje se javljaju na natječaj Grada Karlovca. U početku je to bio inovativan način suradnje, koji je preslikan i u neke druge gradove.

Ideja o osnivanju Centra za mlade rođena je 2006. godine, kada su i počele pripreme za otvaranje takvog prostora. Odrađene su radionice s predstavnicima Grada, Udruga mladih i za mlade te mladim ljudima da bi se vidjelo kakav prostor je potreban.

Prostor je danas opremeljen za sve aktivnosti, od radionica, izložbi, okruglih stolova i otvoren je za sve zainteresirane mlade osobe.

Tijekom osam godina povećavale su se aktivnosti, kao i broj udruga koje koriste prostor te mladih ljudi koji dolaze. U ovom prostoru djeluje i Info centar za mlade, a Grad Karlovac sufinancira rad Centra sa 155 tisuća kuna godišnje, dok voditelji moraju pronaći način finanicranja za aktivnosti koje se u njemu provode.

Prostor Centra postao je premalen za sve aktivnosti koje se u njemu odvijaju, tako da su pomoć potražili od Grada u smislu adekvatnog prostora u kojem bi bila smještena redakcija Info portala za mlade, aktivnosti Kluba za zapošljavanje mladih, kao i za sam Info centar.

Ako želite kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme, informirati se, naučiti nešto novo, podijeliti svoja iskustva i ideje možete doći u Centar za mlade u Grabriku, M.Vrhovca 13, svaki radni dan od 09 do 22h ili kontaktirati Centar telefonom na broj 422 347 ili putem e-maila: info@czm-grabrik.hr.

omicron