Karlovački župan na sastanku Odbora regija Vijeća Europe

BRUXELLES – Župan Karlovačke županije Ivan Vučić sudjeluje danas u radu sastanka Odbora regija Vijeća Europe u Bruxellesu. Župan na sastanku sudjeluje kao zamjenik člana Odbora. Na ovom redovitom sastanku Odbora regija raspravljat će se o temama kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zdravlje i sigurnost hrane, strategija prevencije otpada, zelena energija, i slično.

Odbor regija savjetodavno je tijelo Europske unije koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih 28 država članica. Oni u Odboru regija iznose svoja mišljenja o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove. Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.