Predsjednik Hrvatske zajednice županija pozvao županije na potpis Povelje o ravnopravnosti spolova

HRVATSKA  – Povodom Međunarodnog dana žena tajnik Vijeća europskih općina i regija (CEMR) Frédéric Vallier, pozvao je na aktivnosti vezane uz globalnu ravnopravnost spolova, te je potvrdio da ravnopravnost spolova treba biti temeljno pravo i osnovna vrijednost za demokraciju. Sukladno tome pripremljena je Deklaracija o ravnopravnosti spolova koja je objavljena danas.

Deklaracija ima za cilj istaknuti angažman lokalne i regionalne samouprave u ulozi ravnopravnosti spolova, te osigurati potporu zastupnika sa visokih razina. CEMR je tako pozvao sve zainteresirane za ovu temu, da prevedu Deklaraciju na svoj jezik, te da ju potpišu predsjednici udruga ali i drugi relevantni akteri okolnih organizacija.

CEMR posebno želi usmjeriti djelovanje supotpisnika na usvajanje zajedničke politike i propise o prevenciji diskriminacije spolova. Prva točka djelovanja podsjeća da demokracija ne može biti izgrađena bez žena; potrebno je usvajanje svih mjera n svim razinama – lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj.

Vijeće europskih općina i regija (CEMR), kao udruženje lokalnih i regionalnih vlasti iz preko trideset zemalja Europe, usvojilo je 2006. godine Europsku povelju o jednakosti spolova u lokalnom životu, a od tada jePovelju potpisalo više od 1500 sudionika regionalne i lokalne vlasti.

– Za pružanje jednakih mogućnosti nužno je uklanjanje rodnih stereotipa i višestruke diskriminacije na kulturnoj, političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i nacionalnoj razini, stoga pozivam sve županije da se priključe potpisivanju ove povelje – rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

HRVATSKA –