Žene i dalje nisu ravnopravne – najveći problem nasilje u obitelji

KARLOVAC – Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji bio je glavni motiv dolaska Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić u Žensku grupu Korak. Iako je Zakonom zajamčena ravnopravnost, Udruge i dalje vode stalnu borbu kako bi se to poštovalo, istaknuto je prilikom obilježavanja Međunarodnog dana žena.

Glavni cilj djelovanja Ženske grupe Korak bio je i ostao spriječiti nasilje nad ženama, kroz pružanje edukacija, pravne i psihološke pomoći, ali i Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja.

Na SOS telefon u prošloj je godini stiglo 776 poziva, zabilježeno je 580 dolazaka u Savjetovalište, upućeno je 97 zahtjeva za boravak u Skloništu, a 53 osobe, od toga 28 žena i 25-ero djece bilo je smješteno u njemu. Čak 40 posto žena je zaposleno zahvaljujući raznim projektima koje Korak provodi, istaknula je voditeljica Ženske grupe Mirjana Duduković.

Povodom dana žena iznijeti su statistički podaci koji su nažalost i dalje poražavajući. Čak u 80 posto nasilja u obitelji žrtve su žene, bilježi se porast nasilja koje završava smrtnim ishodom. Žene su diskriminirane i na tržištu rada, kao i u političkom životu, rekla je Ljubičić.

U Hrvatskoj se nasilje i dalje na percipira kao javni problem, već kao privatni. Važna je stoga edukacija, kako onih koji rade sa žrtvama, tako i javnosti.

Grad Karlovac, Karlovačka županija i lokalni Centri za socijalnu skrb uvijek su bili partner Koraku u brojnim projektima, no ostaje problem financiranja Skloništa. Naime, iako je već ožujak, s nadležnim Ministarstvom još uvijek nije potpisan ugovor o financiranju. Iz Koraka upozoravaju da je to problem koji se proteže već godinama i smatraju da bi financiranje Skloništa trebalo riješiti na drugi način.