Motivacijska radionica u sklopu projekta “Praktična kuća znanja”

KARLOVAC – U sklopu projekta “Praktična kuća znanja” – jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu, sutra (četvrtak, 10. ožujka) bit će održana motivacijska radionica.

Radionica će biti održana na adresi Matka Laginje 1 u Karlovcu, a vodit će je Barbara Dejanović, viša stručna suradnica za profesionalno savjetovanje i rehabilitaciju iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karklovac, u svojstvu partnera na projektu,

Projekt “Praktična kuća znanja” provodi Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.