KABA

Okrugli stolovi u organizaciji Eko Pana na temu lokalnih okolišnih problema

KARLOVAC – U sklopu projekta “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”, financiranim sredstvima Europske Unije te sufinanciranim sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, u organizaciji Eko Pana održana su dva okrugla stola na temu “Lokalni okolišni problemi i načini njihova rješavanja”.

Uz članove Eko Pana na okruglim stolovima sudjelovali su i predstavnici gradske tvrtke Čistoća, GČ Gaza, UO za komunalno gospodarstvo, te UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca.

Kroz ovaj susret sudionici su definirali najčešće lokalne okolišne probleme s kojima se u svom radu susreću, kao i probleme s kojima se suočavaju pri njihovu rješavanju. Ustanovljeno je kako najveći problem na području grada Karlovca predstavljaju divlja odlagališta otpada te su izneseni prijedlozi kako iste što učinkovitije u budućnosti rješavati.

U cilju rješavanja problema osmišljena je jednodnevna akcija uklanjanja divljeg odlagališta u koritu rijeke Kupe u gradu Karlovcu te je pripremljen i operativni plan akcije.

Svi sudionici izrazili su spremnost na dugoročnu suradnju u rješavanju problema divljih odlagališta otpada na karlovačkom području