KABA

Predstavljen projekt “Centar za dizajn”

KARLOVAC – U Karlovcu je pokrenut projekt “Centar za dizajn” koji obuhvaća izgradnju i opremanje modernog objekta za razvoj grafičkog dizajna i edukaciju postojećih i potencijalnih kupaca. Radovi na izgradnji objekta započeli su početkom studenog prošle godine.

Centar je smješten u poslovnoj zoni Logorište na površini više od 200 metara kvadratnih. Radi se o niskoenergetskoj gradnji u obliku kocke koja će mijenjati fasadu svakih 5 godina i koja se svojim vanjskim izgledom savršeno uklapa u okoliš.


Kocka kao geometrijski oblik je neutralan, centralne orijentacije, te tako ne određuje jasno kretanje kroz prostor i njegovo kretanje. Oblikom, materijalima, tehnologijom i položajem objekta osiguran je niskoenergetski razred A+. Kroz realizaciju ovog projekta i izgradnju multifunkcionalne poslovne kuće stvaraju se uvjeti za značajan iskorak na tržištu grafičkog dizajna, promocije i edukacije na ovom području.

Novi poslovni prostor omogućit će veće promidžbene kampanje, nadopunjene edukacijom, stručnim seminarima kao i predavanja vezana uz proizvod u kampanji. Vrijednost investicije je 3,2 milijuna kuna, od čega 1,1 milijun subvencionira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.