Otvorene su prijave za plaćeni staž u Europskom Parlamentu

Sponzorirani članak

HRVATSKA, KARLOVAC – Parlament nudi nekoliko opcija stažiranja u Glavnom tajništvu kao mogućnost stručnog usavršavanja i proširenja znanja o ulozi Europskog parlamenta i njegovim aktivnostima:

1. Staževi za osobe sa sveučilišnom diplomom (tzv. staževi Robert Schuman)

Svrha tih staževa omogućiti je osobama sa sveučilišnom diplomom da dopune znanje koje su stekli tijekom studiranja i da se upoznaju s aktivnostima Europske unije, a osobito s aktivnostima Europskog parlamenta.

2. Stažiranje u svrhu stručnog osposobljavanja

Ovaj staž namijenjen je samo osobama koje posjeduju diplomu sveučilišta ili druge ekvivalentne ustanove. Svrha staža je omogućiti im da prodube znanje stečeno tijekom studija te da se upoznaju s aktivnostima Europske unije, naročito Europskog parlamenta.

3. Staž za prevoditeljsko osposobljavanje

Europski parlament nudi mogućnost odrađivanja praktičnog staža kandidatima koji su prije krajnjeg roka za prijavu stekli diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju koja odgovara razini potrebnoj za upis na sveučilište ili kandidatima koji su upisani na sveučilišni ili stručni studij. Staž je prije svega namijenjen kandidatima koji su u okviru svog programa obrazovanja dužni odraditi staž pod uvjetom da na prvi dan staža imaju navršenih 18 godina.

4. Konferencijski prevoditelji

U Glavnoj upravi za usmeno prevođenje i konferencije Europskog parlamenta ne provodi osnovno osposobljavanje za jezičare koji se žele specijalizirati na području konferencijskog prevođenja s obzirom na to da je to, na temelju načela supsidijarnosti, odgovornost nacionalnih tijela država članica.

Ako već imate stručne kvalifikacije na području konferencijskog prevođenja, a vaša je jezična kombinacija relevantna za instituciju, razmislite o prijavi na akreditacijski ispit ili otvoreni natječaj.

Uvjete natječaja i kako se prijaviti pogledajte ovdje:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hr/20150201PVL00047/Izobrazba