Počela sanacija klizišta iznad Židovskog groblja

KARLOVAC – Prije tjedan dana počeli su radovi na sanaciji klizišta iznad Židovskog groblja. Očekuje se da će radovi biti završeni u roku od šest mjeseci, a njima bi trebala biti zaštićena i kuća obitelji Fumić koja se nalazi iznad groblja.

Prvi problemi nastali su još 2006. godine, a unazad nekoliko godina, točnije od 2012. nestabilnost klizišta se pojačava. Problemi se javljaju nakon topljenja snijega i nakon kiša.

Sanacija klizišta predviđena je gradnjm dva paralelna potporna zida duljine oko 70 metara i visine 3,5 i 5 m. Grad je ostvario suradnju s Konzervatorskim odjelom te su odrađeni potrebni geotehnički istražni radovi, izrađena projektna dokumentacija, naručeni radovi za sanaciju klizišta

Radi se o impozantnoj građevini koja će postati novo oblikovanje u prostoru, dodaje Furdek Hajdin. Na području grada evidentirano je gotovo 200 klizišta, a ovo je najveći zahvat u prostoru, koji je dijelom sufinanciran iz fonda solidarnosti EU. Nažalost, ostala klizišta morat će pričekati trajno rješenje jer novac je najveći problem.

Trenutno ni jedno klizište ne ugrožava ljudske živote, a prema listi prioriteta prilazit će se sanaciji ostalih kritičnih točaka, kaže gradska pročelnica Martina Furdek Hajdin.