Zahtjeve za upis u vrtić možete predati do 5. svibnja

KARLOVAC – Objavljen je poziv za upis djece u desetosatne programe dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2016./17.

Od 1. rujna u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza ove godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti na mrežnim stranicama dječjih vrtića Karlovac i Četiri rijeke, kao i na web stranici Grada Karlovca, ili pak osobno u tajništvu dječjih vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti presliku Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete, bez obzira na datum izdavanja isprave, preslike osobnih iskaznica roditelja, te izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

Potrebno je također priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, kao što su dokaz o zaposlenju roditelja, potvrdu o redovitom školovanju roditelja, preslika rješenja da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata, preslika rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade, dokaz o samohranosti roditelja, dokaz o jednoroditeljskoj obitelji i ostale dokaze koji daju prednost pri upisu.

Zahtjev s priloženom dokumentacijom potrebno je predati u razdoblju do 5. svibnja, svakog radnog dana od 8 do 10 sati i od 12 do 14 sati, i to u Tajništvo Dječjeg vrtića Karlovac na Gazi, Tkalčeva 2, Karlovac, za upis djeteta u objekt Gaza, Grabrik, Park ili Novi Centar, ili pak u Tajništvo Dječjeg vrtića Četiri rijeke na Turnju ukoliko predajete zahtjev za upis djeteta u objekt Banija, Dubovac, Rakovac, Švarča ili Turanj.