Vodostaji karlovačkih rijeka već satima u padu

KARLOVAC – Vodostaji karlovačkih rijeka tijekom noći su padali. Za područje uz Koranu još uvijek vrijedi pripremno stanje za obranu od poplave. Prema posljednjim informacijama iz Hrvatskih voda, Korana je jutros u 7 sati bila visoka 507 cm, a u kontinuiranom je padu od sinoć u 23 sata.

S Kupom je nešto bolja situacija, pripremno stanje više nije na snazi. Vodostaj pada još od jučer poslijepodne i trenutno je visok nešto manje od pet metara.

Zbog izljevanja rijeke Dobre zatvorena je lokalna cesta Zadobarje – Priselci.