Ravnatelj predlaže izgradnju tri iste školske sportske dvorane

Osnovna škola Braća Seljan koja se nalazi u centru Karlovca prije tri godine je proslavila 120 godina postojanja. Zanimljivo je da jedna od najstarijih i najvećih gradskih škola i dalje nema svoju sportsku dvoranu. Generacije školaraca na satove tjelesnog odgoja i dalje svakodnevno idu u obližnji Sokolski dom. Gradnja dvorane i dalje je samo ideja.

Mnogi učenici osnovne škole Braća Seljan sjećaju se obećanja da će upravo u njihovo vrijeme biti izgrađena sportska dvorana. Mnogi su školu završili, nekima već i djeca pohađaju školu, no, dvorana i dalje nije izgrađena. Osnovni problem leži u financijama, jer za izgradnju dvorane postoji sva potrebna dokumentacija. No, ravnatelj ima ideju za rješenje ovog problema.

  • Ideja je da zajedno sa školama Mahično i Rećica izgradimo tri jednake dvorane. Mahično ima projekt za dvoranu, a iste takve mogle bi biti izgrađene u Rećici i našoj školi. Tako bi uštedili i odjednom dobili tri dvorane, ispričao je ravnatelj OŠ Braća Slejan Miroslav Šipek.

Zanimljivo je da je u posljednjih 20 godina gotovo cijela škola u potpunosti uređena, te opremljena novom kuhinjom, knjižnicom i informatičkim kabinetom. Mnogi možda nisu ni znali da je na mjestu današnje stambene zgrade u Nazorovoj ulici, uz školu postojala i sportska dvorana koja je 50.-ih godina prošlog stoljeća srušena. Grad se tada obvezao da će izgraditi novu dvoranu, no, do danas to obećanje nije ispunjeno.

Prema ideji škole, školska dvorana bi imala amfiteatar s 300 sjedećih mjesta, koji bi uz sportske aktivnosti mogao poslužiti i za održavanje raznih likovnih, dramskih i glazbenih aktivnosti, kao i za održavanje raznih konferencija i seminara.