Otvoreno Reciklažno dvorište Ilovac, od listopada u funkciji i mobilno reciklažno dvorište

Odbačena električna i elektronička oprema, pesticidi, papir i karton, metalna ambalaža, tekstil, ulja i masti, građevinski materijal – samo su neke od vrsta otpada koje će zaprimati Reciklažno dvorište Ilovac koje je danas, nakon što je dobilo uporabnu dozvolu, i službeno počelo s radom.

Otpad koji ne mogu i ne smiju odlagati u obične kante za komunalni otpad, Karlovčani od sada mogu besplatno dovesti na Ilovac, gdje će biti sortiran ili pripremljen za daljnje zbrinjavanje. Projekt je vrijedan 2,2 milijuna kuna, a sa 60 posto iznosa sufinancirao ga je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Građani tako od sada na Ilovac mogu besplatno dovesti sav svoj otpad, koji će ovdje biti sortiran ili pripremljen za daljnje zbrinjavanje. Reciklažno dvorište radit će radnim danom od 7 do 15, te subotom od 6 do 14 sati. Oni građani kojima je Ilovac predaleko, imat će mogućnost otpad odložiti u mobilno reciklažno dvorište, koje će biti u funkciji od listopada, i u svakom će se kvartu nalaziti jednom mjesečno.

Projekt je vrijedan 2,2 milijuna kuna, a sa 60 posto iznosa sufinancirao ga je Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost.

Reciklažno dvorište Ilovac je, inače, jedno od osamdeset koliko ih trenutno ima na području cijele Hrvatske, a u Fondu ističu da se radi o svijetlom primjeru i jednom od najbolje uređenih objekata ove vrste.