Veslači spustom i skokom glasovali ZA očuvanu Mrežnicu

Više od stotinu kajakaša, raftera i kanuista diglo je glas ZA Mrežnicu na regati ”Slapovima Mrežnice” te skokom u ovu rijeku. Podržalo ih je još barem toliko posjetitelja na Gradskom kupalištu u Dugoj Resi. Naime kampanjom ”Glas ZA Mrežnicu” nevladine udruge žele upozoriti javnost i donosioce odluka na moguću devastaciju rijeke Mrežnice i njenih slapova zbog izgradnje malih hidroelektrana.

Rijeka Mrežnica u svijetu i u Hrvatskoj najpoznatija je po svojim sedrenim slapovima zbog kojih je proglašena Natura 2000 područjem. Slapova po najnovijim istraživanjima ima više od 100, a najveći je slap Šušnjar, koji doseže visinu i do 15 metara, a koji je bio i povod ovoj kamapnji.

– Planirane hidroelektrane na karlovačkim rijekama temelje se na nepotpunim i zastarjelim podacima, sagledavajući samo tehnički hidropotencijal rijeka bez uzimanja u obzir ograničavajućih faktora kao što su zaštićena područja ili hidrogeologija. Nisu analizirani kumulativni učinci, a lokalno stanovništvo nije ni na koji način odobrilo predložene lokacije. Njihova realizacija predstavlja realnu opasnost da riječni ekosustavi budu nepovratno uništeni i degradirani. Da bi se uvjerili u ove činjenice, nažalost, dovoljno je vidjeti rijeku Dobru nakon izgradnje HE Lešće, kazao je Denis Frančišković iz udruge Eko Pan.

Akciju je podržao i hrvatski glumac i komičar Zlatan Zuhrić – Zuhra kao i dugoreški gradonačelnik Tomislav Boljar.

– Apsolutno želimo sačuvati Mrežnicu, imamo dvije obaveze. Prvo je poštovanje prema starijima koji su nam ovakvu prekrasnu rijeku ostavili, a drugo je obaveza prema mlađima da mi njima ostavimo istu ovakvu rijeku. Nije sav ovaj trud proteklih godina Grada Duge Rese da svu odvodnju odvedemo na pročistač bili uzaludni, upravo je bio s ciljem da očuvamo Mrežnicu, to želimo i radimo na tome, poručio je Boljar.

Udruge naglašavaju kako se najnovijim Prostornim planom Karlovačke županije omogućila prenamjena starih mlinova u postrojenja za proizvodnju električne energije. Izgradnja malih hidroelektrana dobila je veliki zamah, dok se na samu obnovu mlinice obično zaboravi. Štoviše, radi se paralelna infrastruktura, koja ima značajan utjecaj na krajolik i na količinu vode na sedrenom slapu, a Mrežnica bi, dodaju aktivisti, trebala biti mjesto za zdravo provođenje slobodnog vremena i za rekreaciju te mamac za turiste.

Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.