Nastavljaju se istraživanja u Gornjem Bukovlju

Ostaci najstarije do sada otkrivene kasnoantičke crkve na području Hrvatske, nalaze su u našoj županiji, radi se o lokalitetu u Gornjem Bukovlju koji se kontinuirano istražuje već pet godina. Radi se o jednom od najznačajnijih lokaliteta u Hrvatskoj, a arheološka istraživanja nastavljaju se već sljedeće godine i potrajat će još desetak.

Radi se o kasnoantičkoj visinskoj utvrdi na strateškom položaju nad Mrežnicom, na najvišem dijelu nalazi se crkva koja datira iz 5. stoljeća dok je sama utvrda iz 4. stoljeća. U crkvi je sačuvana i ožbukana podnica i to tako dobro da se može vidjeti način na koji je rađena, kazala je Ana Azinović Bebek iz Hrvatskoh restauratorskog zavoda.

Nešto slično postoji u Sloveniji i Austriji, a što se Hrvatske tiče postoji kasnoantička utvrda na Medvednici no bez crkve, a kod Novog Marofa postoji crkva koja je nešto drugačija od ove u Bukovlju.

Zahvaljujući općini Generalski Stol ove je godine otkupljeno i zemljište na kojem se lokalitet nalazi, tako da su daljnja istraživanja osigurana. U budućnosti u planu je na ovom području urediti arheološki park.

Radove financira Ministarstvo kulture, a nalazi se obnavljaju u restauratroskoj radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Dosta nalaza sugerira na to da se radi o mjestu na kojem su bili smješteni vojnici, jer je pronađena vojna oprema. Pronađeni su tako dijelovi koplja, noževa, vojnog oklopa, no dosta je i keramičkih nalaza.