10 godina rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima proslavlja ovih dana 10 godina osnivanja. Od svog osnivanja usmjerena je na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja.

Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Unatoč pomacima u razvoju sustava podrške, žrtve i svjedoci još uvijek se suočavaju s brojnim problemima, osobito u ostvarivanju svojih prava i potreba što proizlazi i iz loše primjene zakona kojima su definirana njihova prava i položaj.

Do 2013. godine Udruga je pružila podršku za više od 10.000 građana u svojstvu žrtve ili svjedoka, a u koje je bilo uključeno više od 500 volontera. Iste godine u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i UNDP-om Udruga stvara Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s besplatnim brojem 116 006 na kojem volonteri pružaju informativnu i emocionalnu podršku žrtvama kaznenih djela i prekršaja.